3 Vaardigheden die je nodig hebt om een ​​succesvolle HR-professional te zijnDoor Brillian SK, Chief People Officer, Times Professional Learning

M31

De pandemie onderstreepte het belang van human resource leiderschap in een organisatie. HR-leiders speelden een cruciale rol bij het faciliteren van de overgang naar werken op afstand en zorgden tegelijkertijd voor een vlotte coördinatie tussen werknemers. Het benadrukte de veranderende rol van HR-professionals als strategische leiders, die talentstrategieën, medewerkersbetrokkenheid, nalevingsbeheer, opleiding van medewerkers, ontwikkeling en welzijnsprogramma’s moesten opvoeren.

De veranderende aard van de rol vereist een verschuiving in de essentiële vaardigheden van een HR-professional. Terwijl we van een administratieve naar een strategische rol gaan, moeten HR-aspiranten op de hoogte blijven van deze veranderingen door vaardigheden bij te brengen die hen in staat stellen om te slagen in het beroep.

Gefeliciteerd!

Je hebt met succes je stem uitgebracht

Voor degenen die carrière willen maken in HR, is het essentieel om een ​​”ACE” te zijn:

Actief luisteren

HR-teams fungeren als een brug tussen het senior leiderschap en de werknemers en zijn verantwoordelijk voor het aansturen van belangrijke beleidslijnen en beslissingen. HR-professionals moeten de zorgen en uitdagingen van de diverse teams en leden begrijpen. In een externe werkomgeving, aangezien non-verbale signalen niet bestaan, wordt het van cruciaal belang om te vertrouwen op hun schrijf- en luistervaardigheid om de zorgen van de ander te peilen.

De actieve luisterbenadering beschouwt communicatie als de kunst van het verzamelen van informatie in plaats van deze alleen te verspreiden. Als HR-professional is het van vitaal belang om actieve luistervaardigheden te ontwikkelen, aandacht te besteden aan reacties, afleiding te elimineren en belangrijke problemen samen te vatten. HR-professionals kunnen verschillende benaderingen gebruiken om hun luistervaardigheid aan te scherpen. Door vragen te stellen, kunnen ze een open houding ontwikkelen en actief door problemen navigeren voordat het ontploft. Ze moeten de zorgen van werknemers erkennen door vertrouwen te ontwikkelen en meningen en feedback te vragen over cruciale kwesties.

Kritisch denken

HR-professionals moeten het vermogen hebben om kritisch en objectief te denken om op een rationele, redelijke en empathische manier te analyseren of evalueren. Ze moeten niet-oordelend zijn wanneer men beraadslaagt en zonder enige vooroordelen. Aangezien HR-professionals vaak te maken hebben met enorme hoeveelheden gegevens, waaronder prestatiestatistieken, zijn vaardigheden voor kritisch denken de sleutel tot het extraheren van relevante informatie en het verkrijgen van bruikbare inzichten.

Kritisch denken benadrukt de toepassing van feiten en gegevens op een bepaalde situatie en het vermogen om deze vanuit multidimensionale perspectieven te bekijken, rekening houdend met de input van verschillende belanghebbenden en bronnen. Het bevorderen van een open mentaliteit die ontvankelijk is voor nieuwe ideeën en alternatieve opvattingen, verkleint ook het risico van star en kortzichtig denken en stimuleert het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen. Tegelijkertijd minimaliseert de focus op feiten en verifieerbare gegevens de invloed van bewuste of onbewuste vooroordelen, misleidende veronderstellingen of twijfelachtige bronnen op het besluitvormingsproces.

Empathie

Empathie is een niet-onderhandelbare HR-vaardigheid in het beheren van de snel veranderende dynamiek op de werkplek. De opkomst van een ongekende gezondheidscrisis, economische onzekerheid en maatschappelijke verschuivingen hebben de focus op empathie als fundamentele vaardigheid onder HR-leiders verder aangescherpt. Naast het aanmoedigen van samenwerking en samenwerking, is empathie ook cruciaal bij het bevorderen van inclusie en diversiteit op de werkplek. Uit het State of Workplace Empathy-onderzoek in de VS in 2021 bleek dat 77 procent van de werknemers en 84 procent van de CEO’s van mening was dat empathie tot betere bedrijfsresultaten leidde.

Empathische leiders blijven zich bewust van ervaringen, uitdagingen, gedachten, gevoelens en ambities. Het stelt hen in staat om hun beslissingen en acties vanuit meerdere perspectieven te bekijken en ontmoedigt willekeurige besluitvorming. Empathie wordt ook gewaardeerd in de HR-rol omdat het een krachtig hulpmiddel kan zijn bij het oplossen van conflicten. Een empathisch HR-team zorgt ervoor dat de meningen en gevoelens van werknemers worden erkend en gerespecteerd, en bevordert zo een samenwerkingsgeest op de werkplek.

Hoewel elke HR-professional over de vereiste technische kennis moet beschikken, inclusief expertise op het gebied van arbeidswetgeving, managementtheorieën en -praktijken, zijn HR-managers tegenwoordig steeds vaker op zoek naar HR-professionals die deze kernvaardigheden ACE.

Disclaimer: inhoud geproduceerd door Times Professional Learning (TPL)Leave a Reply

Your email address will not be published.