De huizenkoper kan nog even wachten


Het besluit van de RBI om de repo-rente te verhogen zal zijn impact hebben. Door Shrinivas Rao

Het besluit van de RBI om de repo-rente te verhogen zal zijn impact hebben. Door Shrinivas Rao

De RBI heeft de repo-rente met 50 bp verhoogd, de derde opeenvolgende renteverhoging in de afgelopen twee maanden, waarmee een einde wordt gemaakt aan het regime van de altijd lage rentetarieven. Hoewel de stap werd opgevat als een relevante maatregel om de stijgende inflatie te beteugelen, heeft het voor onrust gezorgd in de vastgoedsector. Deze ontwikkeling kwam op een moment dat de industrie op het punt stond uit de COVID-19-crisis te komen en voet aan de grond te krijgen na een langdurige periode van somberheid op de markt. De huidige situatie, gekenmerkt door wereldwijde tegenwind door geopolitieke omstandigheden die van invloed zijn op het ecosysteem van de toeleveringsketen, en de stijgende kosten van bouwgrondstoffen, voorspelt al een ongemakkelijke weg voor de industrie.

De huizenmarkt zal naar verwachting de grootste last van de verhoging van de reporente dragen. De residentiële markt had de afgelopen 18 maanden een aanzienlijke impuls gekregen, waarbij de eerste helft van het jaar 2022 een verkoop optekende van ongeveer 1,6 lakh eenheden, grotendeels ondersteund door het standpunt van de RBI om de repo-rentes ongewijzigd te houden. De meerderheid van de nieuwe residentiële lanceringen en verkopen tijdens de pandemieperiode werden waargenomen in de budgetcategorieën betaalbaar en middensegment. Nu de EMI’s voor woningkredieten samen met de verhoging van de reporente zullen toenemen, kunnen potentiële kopers gedwongen worden hun aankoopbeslissingen te heroverwegen. Bovendien zouden de stijgende bouwkosten ontwikkelaars ertoe aanzetten de prijs van hun producten te verhogen, wat een verdere impact zou hebben op huizenkopers en ertoe zou leiden dat het marktsentiment op den duur enigszins zou dalen.

Aan de andere kant, terwijl de vastgoedmarkt wordt geconfronteerd met een dreigend doorsijpelend effect van de reporente, is het even belangrijk dat de economie op een stabiele en inclusieve manier blijft groeien. Deze verhoging is een cruciale stap in de richting van het beheersen van de liquiditeitscirculatie in de economie, die op middellange termijn naar verwachting zou leiden tot relatieve stabiliteit, op voorwaarde dat de huidige onzekerheid die voortvloeit uit de geopolitieke situatie afneemt.

In de komende maanden verwachten we dat de impact van de stijging van de reporente duidelijk zal zijn in het aantal verkochte woningen, met name in de betaalbare en middensegmenten budgetcategorieën, en bij starters die voor het eerst een huis kopen, die voornamelijk afhankelijk zijn van woningleningen. Ondanks de krapte op de vastgoedmarkt is het besluit van de RBI om de reporente te verhogen een voorzichtige zet geweest, aangezien centrale banken over de hele wereld strikte fiscale maatregelen nemen om de stijgende wereldwijde inflatieniveaus tegen te gaan. Wij zijn van mening dat deze cruciale stap zal helpen om de inflatie te beperken en op middellange termijn een gestage groei teweeg te brengen. Met zulke strenge maatregelen verwachten we dat de inflatie tegen het einde van het jaar zal afnemen, wat de centrale bank zou kunnen aanmoedigen om de rente te verlagen. Dit is belangrijk omdat een hogere rente niet alleen gevolgen heeft voor de vastgoedmarkt, maar ook voor de kosten van het zakendoen. Daarom verwachten we dat de verhoging van de reporente een tijdelijke, inflatiebeperkende oefening zal zijn die uiteindelijk de economie zou versterken en de vastgoedsector in de komende toekomst in een gunstige omgeving zou laten functioneren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.