Employment rate increasing in July after fall in June: CMIENa getuige te zijn geweest van een sterke daling van de arbeidsparticipatie in juni 2022, schatte de economische denktank Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) dat de trend in de huidige maand is omgedraaid.

In de laatste drie dagen van de maand sinds 12 juli is het werkloosheidscijfer geleidelijk gedaald tot 7,29 procent op 14 juli, 7,46 procent op 13 juli en 7,33 procent op 12 juli.

In juni 2022 bedroeg het werkloosheidspercentage in heel India 7,80 procent, in steden 7,30 procent en op het platteland 8,03 procent.

In reactie hierop zei econoom Abhirup Sarkar dat dit te wijten kan zijn aan seizoensvariaties of fouten bij het verzamelen van monsters door het bureau.

Volgens de gegevens bedroeg het werkloosheidspercentage in heel India in juni 7,80 procent, in steden 7,30 procent en op het platteland 8,03 procent. In de voorgaande maand was de werkloosheid in heel India 7,12 procent.

CMIE zei dat de arbeidsstatistieken van juni 2022 in India zeer teleurstellend waren. De werkgelegenheid daalde met 13 miljoen van 404 miljoen in mei 2022 naar 390 miljoen in juni 2022.

Het bureau zei dat dit aantoont dat de arbeidsmarkten in juni waren gekrompen, met drie miljoen extra aan de beroepsbevolking. In de afgelopen maand is de beroepsbevolking met 10 miljoen gekrompen.

CMIE zei dat het massale vertrek uit de arbeidsmarkt aantoont dat de arbeidsparticipatiegraad (LPR) was gekrompen tot het laagste niveau van 38,8 procent, wat 40 procent was in de voorgaande twee maanden.

Volgens het bureau was de daling van LPR meer uitgesproken in landelijke gebieden. De heropleving van de werkgelegenheid op het platteland zal naar verwachting plaatsvinden bij de landarbeiders en de moesson trekt de komende weken aan.

CMIE wees er ook op dat in juni 2022 ook een daling van ongeveer 2,5 miljoen banen onder de loonklasse te zien was. Volgens de denktank is op deze manier de kwetsbaarheid van de betaalde banen aan het licht gekomen. De enige redding is dat de economie in een sneller tempo moet groeien om werkgelegenheid te genereren, zei het.

Uit staatsgewijze werkloosheidsgegevens blijkt dat in West-Bengalen 5,2 procent was, met Haryana aan de top met 30,6 procent.Leave a Reply

Your email address will not be published.