RBI MPC: A timely pivotDoor Sachchidanand Shukla

De consensus was dat de bijeenkomst van de MPC in april de zwaarste zal zijn sinds de Covid-uitbraak en daarom in dezelfde geest zou worden voortgezet als het beleid van februari. Maar de RBI slaagde erin de consensus opnieuw te verrassen door haar beleidscorridor te normaliseren, ook al ging ze door op het pad van stiekeme intrekking van accommodatie, ondanks een opmerkelijke verandering in haar macro-vooruitzichten.

De neerwaartse herziening door de RBI van de binnenlandse groeiprognose tot 7,2% (tegenover 7,8% eerder) was grimmig met twee belangrijke wijzigingen in de aannames. De prijs van ruwe olie wordt nu geschat op $ 100/bbl versus $ 75 eerder en de wereldwijde groeiverwachting is lager op 3,5% versus 4,9% eerder, wat erop wijst dat de verslechtering van de wereldwijde achtergrond grotere uitdagingen vormde voor de groeivooruitzichten van India. De RBI heeft ook haar inflatieprognose met maar liefst 150 basispunten naar boven bijgesteld tot 5,7%. Maar de RBI ‘normaliseerde’ haar beleidscorridor en kondigde de intrekking van accommodatie aan door de permanente depositofaciliteit (SDF) in te voeren op 3,75%, tussen de reverse repo (3,35%) en de Repo (4%), waardoor het operationele kader van Monetair beleid. De implementatie van de Standing Deposit Facility (SDF) als de nieuwe verdieping van de LAF-corridor zal banken niet alleen discretionaire keuzes bieden om overtollige liquiditeit te parkeren, maar zal ook het probleem van het beperkte aanbod van G-sec oplossen terwijl liquiditeit wordt geparkeerd met RBI. In tegenstelling tot reverse repo is SDF een instrument zonder onderpand en vereist RBI geen G-secs als onderpand aan de banken. De normalisatie van de LAF werd goed naar de markt getelegrafeerd, aangezien RBI sinds oktober vorig jaar liquiditeit heeft geabsorbeerd die dichter bij de reporente ligt. Bovendien heeft de RBI, in een poging om het herstel te ondersteunen waar de output nauwelijks de niet zo flatterende pre-pandemische niveaus heeft overschreden, zich gericht op geleidelijkheid door een meerjarige aanpak te volgen om de opbouw van overtollige liquiditeit weg te werken.

Bovendien ondernam de RBI, als investeringsbankier voor de overheid, stappen om een ​​soepel beheer van het gigantische leenplan voor dit fiscale jaar te verzekeren. Opmerking De rentebetalingen voor FY23BE bedragen ~23,8% van de uitgaven en ~41,2% van de niet-schuldontvangsten. Ervan uitgaande dat de gewogen gemiddelde leenkosten van de overheid 6,3% bedragen, hetzelfde als in FY22, verhoogt zelfs een stijging van de gemiddelde leenkosten met 50 basispunten de rentebetalingen met ~ 70 miljard INR in een tijd waarin er concurrerende vraag is naar overheidsuitgaven.

De regering is van plan in de eerste helft bijna 60% van de Rs 14,3 tn te lenen om haar investeringsplannen te financieren. Om de leenkosten laag te houden, heeft de RBI de HTM-limiet verlengd van 22% naar 23% tot maart 2023. De verlenging van de HTM-limiet zal banken helpen om het enorme aanbod van G-secs op te vangen en banken af ​​te schermen van een mark-to-market hit. Gezien de stijging van de rendementen zou een mark-to-market van effecten de waarde van de schatkistportefeuille van banken hebben aangetast en hun vermogen om krediet te verstrekken belemmeren.

De communicatie van de RBI is zeer effectief geweest in tegenstelling tot sommige andere grote centrale banken. Het handhaafde de toewijding om groei te koesteren en benadrukte een aantal keer het gebruik van het woord ‘ordelijk’. Let op, de output gap blijft groot en de persoonlijke consumptie ligt nog steeds onder het pre-pandemische niveau.

Om de inflatieverwachtingen te verankeren, is het belangrijk dat de RBI blijft communiceren hoe zij zal reageren op inflatie en andere economische gegevens, met inbegrip van bewegingen in de inflatieverwachtingen, en aangeeft dat zij bereid is snel te reageren op elke significante verandering in de inflatievooruitzichten op middellange termijn.

Gezien het feit dat de herziening door de RBI van haar CPI-prognose voor het boekjaar 23 binnen de bovengrens van 6% ligt, kan het gerechtvaardigd zijn om te besluiten de koers aan te houden, zelfs als de corridor daarmee is genormaliseerd. Echter, gezien de extreme geopolitieke volatiliteit zullen alle schattingen te maken krijgen met grote voorspellingsfouten. Als de risico’s voor de groei niet toenemen en de inflatievooruitzichten verslechteren, zal de RBI dus beter in staat zijn om tijdens de komende vergaderingen een verandering in haar beleidskoers door te voeren.

De schrijver is groepshoofdeconoom, Mahindra Group. Uitzichten zijn persoonlijk. Met input van Sarbartho Mukherjee, econoom, M&M.

Leave a Reply

Your email address will not be published.