Seminar geopend – The Hindu


Een tweedaags seminar over ”Strategic Improvement in Digital Learning Environment under NEP 2020 and Higher Education Institution”, uitgevoerd door het Department of Social Work, University of Mysore, werd hier op vrijdag ingehuldigd. .G. Hemantha Kumar, vice-kanselier, zei dat maatschappelijk werk in de huidige tijd capaciteitsopbouw moet bedenken en de behoeftige mensen in staat moet stellen door actief in te grijpen en zich niet tevreden moet stellen met ad-hochulp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *