Seminar voor de zaak – The Hindu


Het concept van duurzame ontwikkeling zal te zien zijn in REDECON, een tweejaarlijks evenement van ACCE (I) – Bangalore Centre. De organisatie organiseert eens in de twee jaar nationale en internationale seminars / conferenties over thema’s die relevant zijn voor de huidige trending technologieën op het gebied van civiele techniek en biedt een netwerkplatform.

Negen van dergelijke evenementen zijn gehouden vanaf 2005 en voortgezet in 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 en 2020. REDECON 2022 wordt een tweedaags nationaal seminar met een line-up van sprekers en een tentoonstelling die relevant is voor de bouw industrie.

Grote infrastructuurprojecten en individuele gebouwen hebben een aanzienlijke impact op de samenleving als geheel en dragen bij aan het vormgeven van de sociale, economische en ecologische omstandigheden. Duurzame ontwikkeling zal de samenleving belangrijke voordelen opleveren door meer inclusiviteit, transparantie, milieubescherming en milieuvriendelijkheid. Het aannemen van duurzame ontwikkelingsstrategieën is onvermijdelijk bij het bereiken van de SDG’s. Het seminar is gericht op het behandelen van een aantal van dergelijke belangrijke kwesties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *